שלילה על ידי קצין משטרה ושלילה בבית המשפט

בסמכותו של שוטר בדרגת קצין לשלול את רישיונו של נהג ל-30, 60, 90 יום או עד תום ההליכים נגדו אם הוא סבור כי הנהג מהווה סכנה לציבור אם רישיונו לא יישלל בו במקום. הקצין יבחן את פרטי המקרה לפניו ואת גיליון ההרשאות של הנהג על מנת להחליט האם שלילת רישיון אכן נחוצה. יש לציין כי רק קצין משטרה רשאי לשלול רישיון נהיגה, שוטר בדרגה נמוכה יותר יכול לקחת את רישיונו של הנהג ולצוות עליו להתייצב מול קצין המשטרה תוך 3 ימים, בתקופה זו ההזמנה היא בעצם רישיון הנהיגה.

יש לשים לב כי כאשר משטרת התנועה עורכת מבצע לעצירת נהגים, לרוב שוטר בדרגת קצין נוכח במקום, המעמד הוא שימוע לכל דבר ועניין ועליו להיערך על פי כללי השימוע המנהלי.

ערעור בעקבות שלילת רישיון נהיגה

כאשר רישיון הנהיגה נשלל על ידי קצין המשטרה, לנהג שמורה הזכות לערער על שלילת רישיון הנהיגה שלו בפני בית המשפט ללא צורך בבקשת ערעור. מטבע הדברים יש להגיש את הערעור מהר ככל האפשר. מכיוון שהרישיון נפסל בהליך מנהלי, הדיון בבית המשפט הינו דיון מנהלי באופיו. לרוב לא יזומנו עדים והערעור יתמקד בבחינת הנסיבות והראיות על ידי השופט ושמיעת טענות שני הצדדים (המדינה והתובע/נהג). ברוב המקרים, השופט ייתן את החלטתו בו במקום, בסמכותו לבטל את שלילית הרישיון, להשאיר את השלילה או להאריך אותה. על החלטת בית המשפט לתעבורה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי ואף לעליון.

שלילת רישיון נהיגה על ידי בית המשפט

בית המשפט יכול לשלול את רישיון הנהיגה של נהג אשר הורשע בעבירה תעבורתית בנוסף לכל עונש אחר הנגזר עליו. על הנהג להפקיד את רישיונו במזכירות בית המשפט, השלילה תחל ביום הפקדת הרישיון. באם הנאשם נשפט לעונש מאסר על אותה עבירה אשר גררה שלילת רישיון, השלילה תחל מיום שחרורו.

שלילת רישיון נהיגה – סייגים לשלילה

בסמכות בית המשפט לסייג את שלילת הרישיון בתנאים מסוימים ולאפשר לנהג להשתמש ברישיונו באם תנאים אלו מתקיימים. לרוב, מדובר בנהגים אשר נהיגה היא פרנסתם או זקוקים לרכבם באופן שאינו מאפשר להם חלופות. כך למשל, בית המשפט יכול לאפשר לנהג להסיע את ילדו הנכה לבית הספר בשעות ספציפיות, בייתר הזמן הוא אינו רשאי לנהוג.

שלילת רישיון נהיגה על תנאי

כמו כן, בסמכות בית המשפט לקבוע שלילת רישיון על תנאי (גם בנוסף לעונש אחר). כלומר, לקבוע תקופת זמן בה באם הנהג ייתפס עובר עבירת תנועה בדרגת חומרה הדומה לעבירה בגינה נשפט והורשע יישלל רישיונו למשך פרק הזמן שבית המשפט קבע. לדוגמא, שלילת רישיון של חצי שנה על תנאי ל-4 שנים – על הנהג להימנע במשך 4 שנים מביצוע עבירה פן רישיונו יישלל לחצי שנה.

Categoryמאמרים