מי רשאי לפסול, באילו תנאים ולמי ניתנת הסמכות לבטל פסילה של רישיון נהיגה?

על פי פקודת התעבורה יש את הסמכות לשוטר או קצין משטרה לקחת את רשיון הנהיגה מנהג שעבר על אחת מהעבירות המפורטות בפקודה, או עבירה שבגללה ארעה תאונת דרכים בה נהרג או נפצע אדם או יש נזק ברכושו.

מדובר במתן צו פסילה המכונה "צו פסילה מנהלית" שניתן על ידי שוטר או קצין משטרה ללא החלטה מבית המשפט.

פקודת התעבורה קבעה סדר מסודר לתהליך הפסילה המנהלית, ואת היכולת לבטל את הפסילה על ידי בית המשפט.כדי ששוטר יקח את רשיונו של נהג, החרכי כי אותו נהג יעבור עבירה מאלה המפורטות בתוספת הרביעית לפקודה (עבירה כגון: אי ציות לתמרורים, עקיפה מסוכנת, עבירות מהירות או שעבר עבירה שגרמה לתאונת דרכים (וגרמה למוות, חבלה, נזק לרכוש).הנהג יוזמן לשימוע בפני קצין משטרה תוך שלושה ימים מהמקרה, ואז יוחלט האם להשיב לנהג את הרשיון או להאריך את הפסילה.

הפקודה קובעת זמנים ספציפיים לתקופת הפסילה המנהלית. למשל עברה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם העברה היא שרישינו של הנהג יפסל לתקופה של 90 ימים,עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נפצע אדם או יש נזק ברכושו – יפסל רשיונו של הנהג לתקופה של 60 ימים,נהג שלא הגיע לשימוע – ניתן לפסול את רשיונו לפי התקופות הנ"ל, גם בהעדרו.

יש לציין כי, תנאי מקדים על ידי קצין המשטרה לתת פסילה , הוא כי יוגש כתב אישום כנגד הנהג העובר את העבירה.

הגורם היחידי אשר רשאי לבטל פסילה מינהלית היא בית המשפט לענייני תעבורה.על פי פסיקת בית המשפט העליון יש לבחון כל מקרה לגופו. הסעיפים אשר נבחנים לרוב הם סיבות העבירה ועברו התעבורתי של הנהג, הוא כמה עבירות עבר הנהג עד כה.במקרה של פסילה על ידי קצין משטרה, על הנהג למסור את רשיון הנהיגה לקצין מיד לאחר מסירת צו הפסילה לידיו.

קצין המשטרה הוא זה שמודיע לרשות הרישוי על הפסילה ועל תקופתה.במקרה בו הפסילה ניתנת על ידי בית המשפט, יש למסור את רשיון הנהיגה לאותו בית המשפט שהורה על הפסילה מיד לאחר שהודע על הפסילה. אולם, אם בית המשפט שוכנע כי הרישיון אינו בידי בעל הרישיון, הוא רשאי לצוות על המצאת הרשיון בתוך תקופה מסוימת. אולם בית המשפט נוהג לקבוע ערבות להמצאת הרישיון במקרה שכזה.

Categoryמאמרים