קיבלת פסילה מנהלית ?

ייצוג משפטי ע"י עורך דין תעבורה יכול לקצר או לבטל שלילה מנהלית!

התקשר עכשיו לקבלת עזרה

03-628-7500

פסילה מנהלית אינה עונש – פסילה מנהלית של רשיון נהיגה נעשית עוד בטרם הוגש כתב אישום (ס" 47(ב) לפקודה).

קצין משטרה, בדרגת מפקח ומעלה, יכול לפסול פסילה מנהלית רשיון נהיגה של נהג.

שוטר, הנמצא בזירת הארוע , שאינו קצין בדרגה מתאימה יכול לשלול את רשיון הנהיגה של הנהג במקום ולזמנו לשימוע, תור 3 ימים, בפני קצין המוסמך לפסול פסילה מנהלית ,(ס" 47(ג)(1) לפקודה)

מקרים בהם ניתן לפסול נהג פסילה מנהלית (פקודת התעבורה סעיף47(ב)):

1. נהג שחשוד בביצוע אחת מעבירות תנועה המנויות בתוספת הרביעית לפקודה:

אי ציות לתמרור "עצור" או "האט".

נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.

נהיגה כאשר מצב הרכב עלול לסכן עוברי דרך.

עקיפה בדרך לא פנויה או תוך חציית קו הפרדה רצוף.

מהירות מופרזת החורגת מהמותר ב- 30 קמ"ש בדרך עירונית או ב- 40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה.

גרימת סיכון להולך רגל במעבר חצייה.

הסעת נוסעים בשכר כאשר מספר הנוסעים עולה על המותר לגבי אותו סוג רכב [תקנה 84(ב)].

הובלת מטען במשקל החורג ב- 25% מהמותר.

אי עצירה בקרבת מסילת ברזל.

2. נהג המעורב בתאונת דרכים עם פגיעה ברכוש ו/או אדם

תקופת הפסילה

עבירות המנויות בתוספת הרביעית – 30 ימי פסילה מנהלית

חשד לגרימת תאונת דרכים בה נגרם נזק לאדם ו/או רכוש – 60 ימי פסילה מנהלית

חשד לגרימת תאונת דרכים קטלנית – 90 ימי פסילה מנהלית.

ביטול/קיצור פסילה מנהלית

בית משפט לתעבורה מוסמך לבטל או לקצר פסילה מנהלית בתנאי ששוכנע כי החזרת רשיון נהיגה לא תפגע בבטחון הציבור. (סעיף 48 לפקודת התעבורה)

חשוב !!! פסילה מנהלית אינה גזר דין של בית משפט לתעבורה !!!

Categoryמאמרים