כשאנו עוברים עבירות תנועה אנחנו נדרשים לשלם קנסות ובחלק גדול גם צוברים נקודות, בצבירת מכסת נקודות אנו עלולים לעמוד בפני שלילת רישיון לטווח ארוך, עו"ד תעבורה ארז משה אסף וריכז עבורכם את סכום הקנסות והנקודות עבור כל עבירה.

פירוט קנסות ונקודות לפי סוג עבירה

הפרעה לתנועה / עיכוב תנועה

גרימת הפרעה/ עיכוב תנועה/ לפי סעיף 6453 – קנס: 500 ש"ח, נקודות : 4.

הפרעה לעוברי דרך בעת כניסה למסלול התנועה

הפרעה לעוברי דרך/ עצירת רכב בצד הכביש לפי סעיף 5424 קנס: 250 ש"ח, ניקוד: 6.

סיכון עוברי דרך בעת כניסה למסלול התנועה

עצירת רכב בצד וסיכון עוברי דרך בעת כניסה למסלול לפי סעיף 5425 , קנס:500 ש"ח, ניקוד: 6.

כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעה

כניסה לצומת בלי היכולת להמשיך בנסיעה ללא הפרעה לתנועה לפי סעיף 5426, קנס: 500 ש"ח, ניקוד 6.

אי מתן להולכי רגל להשלים מעבר חצייה בביטחה

התקרבות למעבר חציה ללא מתן חצייה בביטחה לעוברי דרך לפי סעיף 5428, קנס: 500 ש"ח, ניקוד 4.

אי מתן זכות קדימה להולכי רגל תוך סיכון הולכי רגל

התקרבות מסוכנת ללא מתן זכות להולכי רגל במעבר חצייה לפי סעיף 6458, הזמנה לדין, ניקוד 10.

אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין

בהגיעך לצומת ללא מתן זכות קדימה לרכב הבא מימנך לפי סעיף 6188, הזמנה לדין, ניקוד 6.

אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

אי מתן כות קדימה לרכב ביטחון בכך שלא עצרת רכבך קרוב ככל האפר לשפת הכביש הימנית עד מעבר רכב הביטחון לפי סעיף 5429, קנס: 250ש"ח, ניקוד 4.

נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי

נהיגה בכביש חד-סיטירי בנתיב הנגדי לכיוון התנועה לפי סעיף 5430, קנס: 500 ש"ח, ניקוד 6.

נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך

נהיגה משמל לקן הפרדה רצוף לפי סעיף 5440, קנס: 500 ש"ח, ניקוד 0.

נהיגה שלא בכביש (למעט רכב דו גלגלי)

נסיעה על שולי הכביש ולא על כביש לפי סעיף 5441, קנס: 750 ש"ח, ניקוד 6.

עיכוב תנועה ואי ירידה לשולי הכביש

עקב רכב/מטען נאלצת להאט ולא הימנת לנסיעה בשוליים לאפשר לרכב מאחוריך לעקפך לפי סעיף 6483, קנס: 250 ש"ח, ניקוד 4.

נהיגה מ-21 קמ"ש מעל המותר ועד 30 קמ"ש מעל המותר

נהיגה בדרך עירונית בה המהירות המותרת 50 קמ"ש במהירות של… לפי סעיף 6536, קנס: 750 ש"ח, ניקוד 8.

נהיגה מ-31 קמ"ש מעל המותר ומעלה

נהיגה בדרך עירונית בה המהירות המותרת 50 קמ"ש במהירות של… לפי סעיף 6537, הזמנה לדין ש"ח, ניקוד 10.

נהיגה עד 20 קמ"ש מעל המותר

נהיגה בדרך עירונית המסומנת בתמרור 426 במהירות של… לפי סעיף 6541, קנס: 250 ש"ח, ניקוד 0.

נהיגה 26 קמ"ש מעל המותר עד 40 קמ"ש יותר מהמותר

נהיגה בדרך שאינה דרך עירונית בה המהירות המותרת המרבית 80 קמ"ש במהירות של… לפי סעיף 6545, קנס: 750 ש"ח, ניקוד 8.

נהיגה מ-41 קמ"ש יותר ומעלה

נהיגה בדרך שאינה דרך עירונית בה המהירות המותרת המרבית 80 קמ"ש במהירות של… לפי סעיף 6546, הזמנה לדין, ניקוד 10.

נהיגת ברכב כאשר הראות משובשת

נהיגה ברכב בו הראות מוגבלת משובשת מן אחת השמשות ברכב לפי סעיף 5453, קנס: 250 ש"ח, ניקוד 0.

אי עצירה לפני מסילת ברזל בהינתן אות אזהרה

המשך נסיעה ללא עצירת הרכב בהינתן הוראת הזהרה על התקרבות רכבת לפי סעיף 6685, הזמנה לדין, ניקוד 8.

Categoryמאמרים