נתפסת נוהג במהירות מופרזת?

מדי שנה כ-6% מכלל האוכלוסייה מעורבים בתאונות דרכים שמקורן בנהיגה העולה על המהירות המותרת בחוק. אי לכך, המחוקק מתייחס בכובד ראש לעבירות שעיקרן נהיגה במהירות מופרזת. הדבר בא לידי ביטוי במדיניות אכיפה חסרת פשרות הכוללת ניצול טכנולוגיות מתקדמות למדידת מהירות (מכשור מבוסס לייזר או אפקט דופלר) ומאות שוטרי תנועה בצדי דרכים או בניידות. מנגנון הענישה מבוסס על מידת החריגה מהמהירות המותרת בחוק וכולל קנסות, נקודות תעבורה שייזקפו לחובת הנהג ואף העמדה לדין ושלילת רישיון. היה וכבר זומנתם לדין, מומלץ להכיר את חוק ולפנות לעו"ד תעבורתי מנוסה.

מהי מהירות סבירה?

על מנת להבין מהי "נהיגה במהירות מופרזת" קיימת חשיבות להבין מהי "מהירות סבירה". מהירות זו, לפי תקנה 51 לפקודת התעבורה, מוגדרת כמהירות המאפשרת לנהג לשלוט ברכבו נוכח הנסיבות הקיימות, תנאי הדרך והתנועה המתקיימת בה. תקנה 52, הכפופה לקודמתה, מדגישה כי חלה חובה על הנהג להאט ואף לעצור את רכבו במקרים בהם נשקפת סכנה לעוברי דרך ו/או רכוש, לרבות רכבו שלו.

בין מקרים אלו נמנים:

נהיגה בשטח בנוי ומאוכלס או בקטעי דרך שלצדם בתים ותנועת הולכי רגל בקרבתם .

 • דרך בלתי פנויה.
 • ראות מוגבלת.
 • כניסה לעקומה חדה ונסיעה בה.
 • נהיגה בקרבת מקום התקהלות או מקום הימצאותה של קבוצת ילדים.
 • התקרבות למעבר חצייה, גשר צר, פסגה או מקום בעל שדה ראייה מוגבל.
 • ירידה תלולה או ארוכה.
 • מפגש או עיקוף של בע"ח או קבוצת אנשים ההולכת בסך.
 • התקרבות לאוטובוס העומד בתחנה ומעבר על ידו.
 • התקרבות לאוטובוס/ טיולית/ רכב מסחרי המשמש להסעת ילדים ומסומן כך, בעת עצירתו לאיסוף והורדה, ובעת מעבר על ידי.
 • אזור מיתון תנועה.
 • רחוב משולב.
 • מנהרה.

מנגנון הענישה

נהיגה במהירות מופרזת מהווה כותרת כללית למגוון עבירות שהענישה בגינם אינה אחידה ומושפעת מחומרת העבירה ומתוצאותיה. חומרת העבירה היא נגזרת של מספר קריטריונים עיקריים ביניהם הפער בין מהירות נהיגתו של הנהג לזו המותרת בחוק, ותוואי השטח- דרך עירונית או בינעירונית.

הענישה הקבועה בחוק בגין נסיעה במהירות מופרזת נחלקת באופן הבא:

נהיגה בדרך עירונית.

עד 20 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- קנס ע"ס 250 ₪.

21-30 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- קנס ע"ס 750 ₪.

(הנהג יכול לבקש להישפט בגין העבירות הנ"ל)

31 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- הנהג צפוי לקבל זימון לביהמ"ש, ויוגש נגדו כתב אישום בגין מהירות מופרזת. זימון הנהג לדין מקנה למשטרת ישראל את הסמכות לשלול את רישיונו ע"י צו לפסילה מנהלית שתוקפו עד 30 יום. נהג שהורשע צפוי לשלילה בפועל או שלילה מותנית למשך תקופה של שנה עד 3 שנים.

במקרים בהם הפער בין המהירות המותרת לזו של הנהג עומד על מעל 25 קמ"ש ועד 30 קמ"ש, הרי שצפוי לצבור 8 נקודות חובה לרישיונו, ואף 10 נקודות במקרה שהפער עומד על מעל 30 קמ"ש.

נהיגה בדרך בין עירונית.

עד 25 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- קנס ע"ס 250 ₪.

26-40 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- קנס ע"ס 750 ₪.

(הנהג יכול לבקש להישפט בגין העבירות הנ"ל)

41 קמ"ש מעל המותר בחוק- זימון לביהמ"ש והגשת כתב אישום נגד הנהג בגין עבירתו. בנוסף, תיתכן פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה. נהג שהורשע צפוי לשלילה בפועל או שלילה מותנית למשך תקופה של שנה עד 3 שנים.

Categoryמאמרים