פסילת רשיון הנהיגה ע"י המכון הרפאי לבטיחות בדרכים אינה סוף פסוק. נהג אשר רישיון הנהיגה שלו נפסל רשאי להגיש ערר תוך שלושים יום ממועד הפסילה לוועדת הערר בביה"ח תל השומר. עורך דין דוד גולן בעל ניסיון רב בייצוג נהגים בפני ועדת הערר בתל השומר לאחר שרישיונם נפסל ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. לנהגים רבים אשר ייוצגו בערר ע"י עורך דין דוד גולן הוחזר רישיון הנהיגה.

אלו הנהגים שיוזמנו לבדיקה במכון:

  • מבקשי רשיון נהיגה לרכב ציבורי או לרכב משא כבד.
  • עברייני תנועה "מועדים" ולאחר סיום ריצוי פסילה.
  • נהגים שהיו מעורבים בתאונת דרכים והמשטרה דיווחה על כך.
  • נהגים אשר דווחו על ידי בית המשפט.
  • נהגים אשר ידוע כי הם נוטים להשתמש באלכוהול או בסמים.
  • נהגים או מבקשי רשיון בעלי בעיות רפואיות.
  • נהג או מבקש רשיון אשר רופאו דיווח לגביו כי מחלתו עלולה לסכן אותו או את זולתו בעת נהיגה [ס 12ב לפקודה].
  • נהגים אשר חייבים בבדיקה רפואית בהתאם לגילם [תקנה 196].
  • נכי משרד הבטחון או נכים אשר הופנו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

חוות הדעת של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים תועבר למשרד הרישוי.

המכון הרפואי יכול לקבוע בחוות הדעת כי נהג איננו כשיר לנהיגה בסוג רכב ספציפי ו/או בכל סוג רכב. ( סעיף 51 לפקודת התעבורה}

משרד הרישוי מוסמך לפסול רשיון נהיגה בגלל כושר נהיגה לקוי. שלילת הרשיון יכולה להיות לצמיתות או לפרק זמן מסוים או מותנית בקיום תנאים.

החלטת משרד הרישוי על שלילת רשיון נהיגה בגלל כושר נהיגה לקוי מבוססת על חוות דעתו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במשרד הבריאות (מכון 4).

ניתן לגשת לבדיקה חוזרת כעבור שנה.

ניתן להגיש ערעור, בפני ועדת ערר, על שלילת רשיון בעקבות חוות דעת מכון 4.

ערעור על החלטת ועדת ערר הוא בפני בית משפט מחוזי.