נתפסת נוהג במהירות גבוהה מהמותר וזומנת למשפט – הזיכוי אפשרי.

עורך דין דוד גולן ייצג אלפי נהגים בבית המשפט לתעבורה בהם גם נהגים אשר הואשמו בנהיגה במהירות מופרזת. נהגים רבים אשר יוצגו על ידנו זוכו או קיבלו עונשים מופחתים בעקבות הסדרי טעון מקלים.

זיכוי מעברת נהיגה במהירות מופרזת אפשרי ע"י איתור וזיהוי מחדלים באופן תחזוקת וכיול מכשיר המדידה בו נמדדה מהירות הנסיעה ו/או איתור ליקויים באופן עריכת המדידה ע"י השוטר כמו גם הכשרתו לביצוע המדידה, זהוי ליקויים בעבודת המשטרה תוך ניהול משפט הוכחות הוא הדרך היחידה לזיכוי מנהיגה במהירות מופרזת. במקרים מסוימים הגעה להסדר טיעון מקל היא הדרך הנכונה לפעול. עורך דין דוד גולן וצוות המשרד בודק כל מקרה לגופו באופן דקדקני ולפי הממצאים נקבעת האסטרטגיה לניהול התיק.

גם במקרים בהם ניתן דוח בררת קנס לא בהכרח מומלץ למהר ולשלם אותו. במקרים מסוימים בהם נזקפו לחובת נהג נקודות רבות בקשה להשפט יכולה להוות פיתרון אשר ימנע פסילה בגין נקודות

המהירות מופרזת כאשר מהירות הנסיעה גבוהה מהמהירות המרבית המותרת ו/או גבוהה מהמהירות אותה מתיר תמרור המוצב בדרך ו/או נהיגה במהירות שאינה מתאימה לתנאי הדרך ו/או להוראות תקנות התעבורה בהתאם לתקנות 51 ו 52. נהג אשר נתפס נוהג בדרך עירונית במהירות הגבוהה מהמהירות המותרת ב 31 קמ"ש או נסיעה במהירות הגבוהה ב 41 קמ"ש ומעלה מהמהירות המרבית המותרת בדרך בינערונית. יוזמן למשפט תעבורה ורישיון הנהיגה שלו עלול להשלל.

מהירות מרבית מותרת: תקנה 54(א)

בדרך עירונית:

עבור רוב סוגי הרכב – 50 קמ"ש.

רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת – 40 קמ"ש.

בדרך שאינה עירונית:

עבור רוב סוגי הרכב – 80 קמ"ש.

אופנוע עד 50 סמ"ק – 50 קמ"ש.

רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת – 40 קמ"ש.

בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי:

עבור רוב סוגי הרכב – 90 קמ"ש.

אופנוע עד 50 סמ"ק – 50 קמ"ש.

רכב מסחרי מעל 12 טון ורכב עבודה – 80 קמ"ש.

רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת – 40 קמ"ש.

בדרך מהירה:

עבור רוב סוגי הרכב – 110 קמ"ש.

אוטובוס – 100 קמ"ש.

רכב מסחרי מעל 12 טון ורכב עבודה – 80 קמ"ש.

אופנוע עד 50 סמ"ק, רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת – אסורים לנסיעה בדרך מהירה.

אמצעי אכיפה

המשטרה מפעילה מכמונות מהירות/ מלכודות מהירות על מנת ללכוד נהגים הנוסעים במהירות הגבוהה מהמהירות המירבית המותרת תאור המלכודות אותן מפעילה משטרת ישראל- ראו מכמונות מהירות.

ברוב המקרים נהג הנוסע במהירות גבוהה, מהמהירות המירבית המותרת, צפוי לקנס מסוג ברירת משפט, מעל מהירויות מסוימות ישנה חובת העמדה לדין.

ענישה על נהיגה במהירות מופרזת (מעל מהירות מרבית מותרת)

העונש על נהיגה במהירות העל המהירות המרבית המותרת יכול לנוע מקנס של 250 ש"ח ועד שלילה בפועל בהתאם למהירות הנסיעה והעבר התעבורתי

תעריפי קנסות

בדרך עירונית –

עד 20 קמ"ש מעל מהירות מרבית מותרת- 250 ש"ח.

בין 21 ל- 30 קמ"ש מעל מהירות מרבית מותרת- 750 ש"ח.

בדרך שאינה עירונית –

עד 25 קמ"ש מעל מהירות מרבית מותרת 250 ש"ח .

בין 26 ל- 40 קמ"ש מעל מהירות מרבית מותרת 750 ש"ח.

כתב אישום משפט תעבורה ושלילה מנהלית

בדרך עירונית –

נסיעה במהירות הגבוהה ב 31 קמ"ש ומעלה מהמהירות המרבית המותרת.

בדרך שאינה עירונית –

נסיעה במהירות הגבוהה ב 41 קמ"ש ומעלה מהמהירות המרבית המותרת.

במהירויות אלו תיתכן גם פסילה מינהלית ל 30 יום.

חשוב לזכור!!! שילמת את הקנס הנקודות נשארות!!!