חגירת חגורת בטיחות היא חובה על פי חוק על כל נהג ונוסע בכלי הרכב, כל עוד הוא בתנועה. יש הוראות מיוחדות לגבי ילדים בגיל 3 – 8 החייבים להיות רתומים במושב בטיחות, או מושב מגביה. וכן יש הוראות מיוחדות לגבי תינוקות עד גיל 3. כל האמור – חל על כלי רכב ששנת ייצורם לאחר שנת 1983.

פטורים מחובת חגירת חגורה:

1. אדם שרשות הרישוי פטרה אותו בכתב מחגירת חגורה על סמך אחד משלושת המקרים המפורטים להלן:-

א. מי שקיבל מרופא מוסמך אישור כי אינו מסוגל לחגור חגורה מטעמים רפואיים.

ב. מי שקיבל המלצה מרופא לפטור מחגורת חגורה בשל היותו פגוע בגפיו העליונות.

ג. מי שמלאו לו 14 שנה ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק"ג וגובהו אינו עולה על 150 ס"מ.

2. נהג מונית בדרך עירונית כאשר יש נוסעים במונית.

3. נוסעים במונית היושבים במושב האחורי בדרך עירונית.

4. נהג הרכב כאשר הוא נוסע לאחור (רברס).

5. מורה נהיגה בזמן שיעור ברכב מעל 3500 ק"ג ובאוטובוס.

Categoryמאמרים